Hopp til innhold

Hvordan skaffer du din kommune de mest miljøvennlige løsningene?

 

Denne dagen er en annerledes møteplass, en “omvendt dialogkonferanse”, der du møter fremtidens grønne løsninger. Dersom du er nysgjerrig på grønne, bærekraftige løsninger for din kommune, er dette konferansen for deg. I tillegg til konkrete eksempler, får du snakke/diskutere med bedriftene om deres løsninger. Du får nye kontakter, ideer til hvordan du kan benytte de presenterte løsningene, og ser hva som er viktig når du skal tenke nytt.

Fagområdene konferansen omhandler er bygg; materialvalg og rehabilitering; matsvinn og – avfall; solenergi; gevinster miljøeffektivisering (kompetansepåfyll) og transport- og mobilitet.

Agenda for dagen:

09:00–11:15
Presentasjoner av grønne løsninger
11:15–12:15
Lunsj og mingling med leverandørene
12:15–13:30
Erfaringer fra kommunal sektor
13:30–14:00
Kaffepause med mer mingling
14:00–15:00
Brobygging mellom innkjøper og leverandør

 

Påmelding via NHOs hjemmesider.