Hopp til innhold

Gods- og logistikkprosjekt – Referansegruppemøte 27. mai

 

Velkommen til møte i referansegruppe for Osloregionens gods- og logistikkprosjekt.

Transportetatenes utredninger til NTP er på høring, med frist 1. juli 2020. Hovedtema for møtet er  derfor innspill til NTP 2022-2033.

Tid: 27. mai, kl 09-11.30

Møtet gjennomføres på Microsoft Teams. Lenke til møte er sendt i møteinnkallingen.

Foreløpig program:

  1. Innledning til møtet v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen
  2. Presentasjon av utredningen Godstransport – oppdatert kunnskapsgrunnlag, overlevert februar 2020, v/Alexander Frostis, Kystverket
  3. Presentasjon av KVU om godsterminalstruktur i Oslofjordområdet, v/Else- Marie Marskar, Statens Vegvesen
  4. Sluttrapport for prosjektet Kunnskapsgrunnlag om gods- og logistikkhåndtering i Osloregionen, v/Geir Berg, Flowchange