Hopp til innhold

Gods- og logistikkprosjekt – Referansegruppemøte 19. juni 2019

 

Velkommen til møte i referansegruppe for Osloregionens gods- og logistikkprosjekt.

Tid: 19. juni, kl 09-12. Møtet avslutter med lunsj.

Sted: Oslo rådhus, møterom Stranger

Program:

  1. Presentasjon av delrapport 1 Kunnskapsgrunnlag om trafikkstrømmene i Osloregionen (arbeidspakke 1)
  2. Presentasjon av utkast til delrapport om godsoverføring fra vei til skip og tog (arbeidspakke 3). Utkast blir ikke distribuert før møtet.
  3. Osloregionens seminar om gods- og logistikk den 14. august på Arendalsuka
  4. Videre arbeid.
  5. Eventuelt.

Til informasjon:

Her er lenke til web-siden for prosjektet, der det ligger info om prosjektet og presentasjoner fra tidligere arrangement: https://www.osloregionen.no/prosjekter/gods-og-logistikkprosjekt/

 

Kontaktinformasjon: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086