Hopp til innhold

Gods- og logistikkprosjekt – Referansegruppemøte 17. januar 2020

 

Velkommen til møte i referansegruppe for Osloregionens gods- og logistikkprosjekt.

Tid: 17. januar, kl 09-12. Møtet avslutter med lunsj.

Sted: Oslo rådhus, Møteromsenter. Inngang fra sjøsiden/Rådhusplassen.

Program:

  1. Arbeidspakke 3 – Øke andel godstransport på sjø og bane. Presentasjon og diskusjon om delrapport om godsoverføring. Presentasjon v/Geir Berg, Flowchange før diskusjon.
  2. Arbeidspakke 4 – Kommunenes, fylkeskommunenes og andre aktørers roller for mer miljø- og klimavennlig transport. Presentasjon av problemstillinger til drøfting i møtet, om roller og barrierer. Her er bakgrunnsnotat til møtet. Innledning v/Geir Berg, Flowchange før diskusjon
  3. Gods og logistikk er tema for Osloregionens BEST-konferanse 2020 den 18. mars. Presentasjon av program og opplegg for konferansen v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, tlf. 900 63 086