Hopp til innhold

Gods- og logistikkhåndtering på Arendalsuka 14. august

 

Osloregionen inviterer for første gang til seminar på Arendalsuka:

Tid: 14. august, kl 1130-1330

Sted: Thon Hotel Arendal, møterom Smalsund (1. etg.)

Hvordan få en effektiv, miljø- og klimavennlig gods- og logistikkhåndtering i Norge?

Tungtransporten på vei øker. F.eks. langs E6, sør for Oslo har det de siste 5 årene, vært en årlig vekst i tungtransport på over 6 %.

Vi er langt fra å nå klimamålene. Utslippene fra veitrafikken har gått noe ned de siste 2 årene, men det tar tid før utslipp fra tungtransport går markant ned.

På seminaret presenterer Flowchange resultater fra en fersk rapport gjort på oppdrag fra samarbeidsalliansen Osloregionen.

Vi inviterer politikere og representanter fra næringslivet til debatt:

  • Hvordan få mer miljø- og klimavennlig godstransport på vei?
  • Og hvordan få mer godsoverføring fra vei til sjø og bane?
  • Hva er lokale, regionale og nasjonale myndigheters rolle?
  • Hva med næringslivets ansvar?

Se www.arendalsuka.no for mer informasjon.