Hopp til innhold

Gods- og logistikkhåndtering på Arendalsuka 14. august

 

Osloregionen inviterer for første gang til seminar på Arendalsuka som er en del av vårt gods- og logistikkprosjekt. Første delrapport fra prosjektet, levert av Flowchange, er utgangspunktet for seminaret.

Tid: 14. august, kl 1130-1330

Sted: Thon Hotel Arendal, møterom Smalsund (1. etg.)

Tungtransporten på vei øker. Langs E6, sør for Oslo, har det de siste 5 årene vært en årlig vekst i tungtransport på over 6 %. Vi er langt fra å nå mål om godsoverføring fra vei til bane og sjø. Vi er også langt fra å nå klimamålene innen veitrafikken. Utslippene har gått noe ned de siste årene, men det tar tid før utslipp fra tungtransport går markant ned.

Osloregionens seminar på Arendalsuka 2019 skal være en møteplass mellom politikere, næringsaktører og relevant fagmiljø, der framtidens gods- og logistikkhåndtering diskuteres.

  • Hvordan få mer effektiv, miljø- og klimavennlig godstransport?
  • Hva er lokale, regionale og nasjonale myndigheters rolle og hva er aktørene i bransjen sitt ansvar?

Medvirkende:

Moderator: Christine Holtan Bøgh, Fagansvarlig transport, Miljøstiftelsen ZERO

  • Geir Berg, Prosjektleder, Flowchange as
  • Geir A. Mo, Adm.dir., Norges Lastebileier-forbund
  • Erik Røhne, Konserndirektør, CargoNet
  • Carl Johan Hatteland, Rådgiver forretningsutvikling, Oslo Havn
  • Nils Aage Jegstad, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Stein Erik Lauvås, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Solveig Schytz, Leder, hovedutvalg for samferdsel Akershus fylkeskommune/1. kandidat Viken Venstre

Her er lenke til arrangementet på Arendalsukas nettsider.