Hopp til innhold

Fellesmøte om NTP for faggrupper 26. mars

 

Velkommen til fellesmøte om NTP 2022-2033 for Osloregionens faggrupper for  Areal og Transport og Klima og Miljø og administrativ koordineringsgruppe:

Tid: fredag 26. mars, kl 09-11:00

Sted: Teams

Foreløpig dagsorden:

  • Presentasjon av hovedinnhold NTP, relevant for Osloregionen
  • Forberedte kommentarer
  • Innspill og diskusjon av hovedmomenter for Osloregionens oppfølging av Stortingets behandling.

Viser til nettsiden om Osloregionens arbeid med NTP, med tidligere høringssvar og innspill, info om møte med samferdselsminister 23. november 2020, m.m.

Her er lenke til Nasjonal transportplan (NTP) som ble lagt frem fredag 19. mars