Hopp til innhold

Faggruppe for Klima og Miljø 17. mars 2021

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Klima og Miljø som avholdes

onsdag 17. mars, kl 09-12:00

sted: Teams (lenke i Outlook-innkalling)

Her er møteinnkalling med saksliste. Saksunderlag legges ut ca 1 uke før møtet.

Saksliste:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
 2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 13. januar 2021
 3. STATSFORVALTERENS OPPGAVER FOR OPPFØLGING AV MILJØ OG KLIMA
 • Presentasjon v/ Øyvind Gotehus, Statsforvalteren i Innlandet og Christoffer Gjendem, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 1. OPPFØLGINGSPLAN 2021 AV ORDFØRERERKLÆRINGEN AV 7.2.2019
 • Plan for oppfølging av ordførererklæring 2021
 • Oppfølgingspunkter til faggruppen: Regionalt klimabarometer (punkt 10 i nåværende ordførererklæring): Hvilke indikatorer tenker du at kunne være mest nyttig å sammenlikne på tvers av kommunene, når målet er å gi oppmuntring til handling?
 1. ORDFØRERERKLÆRING 2.0 – PLAN FOR OPPDATERING
 1. KLIMASTATUS I OSLOREGIONEN 2021
 • Disposisjon Klimastatus 2021. Skisse til innhold, fremdriftsplan for ferdigstillelse og mobilisering til gode klimahistorier
 • Presentasjon kommunefordelte utslippstall 2019
 1. MOBILISERING TIL DELTAGELSE I KAMPANJEN RACE TO ZERO – WEBINAR 24. MARS
 2. KLIMAPLAN 2021-2030 – STATUS BEHANDLING I STORTINGET OG OSLOREGIONENS INNSPILL
 3. FORPROSJEKT – OSLOREGIONEN 2030
 4. BEST-KONFERANSEN 2021. Skisse presenteres i møtet.
 5. PLAN FOR HØRING NTP 2022-2033. Plan presenteres i møtet.
 6. FAGGRUPPEMØTE/STUDIETUR 1.-2. september. Skisse presenteres i møtet.
 7. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER