Hopp til innhold

Faggruppe for Miljø og Klima 13. januar 2021

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Miljø og Klima som avholdes

onsdag 13. januar, kl 09-12:00

Møtet er to-delt:

Kl 09-10: Åpent webinar om klimaarbeid i kommuner og C40-kontor i Oslo. Her er lenke til webinaret som er et Facebook-arrangement

(Kl 10-1015: Kort pause)

Kl 1015-12: Faggruppemøte på teams (se lenke i Outlook-invitasjon)

Her er møteinnkalling med dagsorden.

Sakspapirer:

Sak 2. Faggruppens mandat, sammensetning og oppnevning av leder og nestleder.

Sak 3. Handlingsprogram 2021 på innsatsområdet Miljø og Klima