Hopp til innhold

Faggruppe for Klima og Miljø 3. november 2021

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for  Klima og Miljø som avholdes

Tid: onsdag 3. nov, kl 0915-12:00
Sted: Oslo rådhus, Møteromsenteret (inngang fra sjøsiden/Rådhusplassen)

Her er invitasjon med saksliste.

Sak 2. Utkast til referat fra møte 26. mai 2021

Sak 3. FORSLAG TIL ENDRINGER PBL OG SPR OM KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING OG KLIMATILPASNING

Sak 4. UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2022 

Sak 5. NY ORDFØRERERKLÆRING OM KLIMA OG MILJØ

Sak 6. NIBR-RAPPORT 2021-17  OG VEIEN VIDERE

Sak 7. REGJERINGSPLATTFOM PÅ UTVALGTE POLITIKKOMRÅDER

Sak 9. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER

Minner også om invitasjon til verksted om klimakrav i arealplaner 2. november.