Hopp til innhold

Faggruppe for Areal og Transport 25. mai 2021

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for  Areal og Transport som avholdes

Tid: tirsdag 25. mai, kl 09-12:00

Sted: Microsoft Teams

Her er invitasjon med saksliste.

Saksunderlag oppdateres torsdag 20. mai.

 

Sak 2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 16. mars 2021

Sak 3. PRESENTASJON AV KVU HOVEDBANEN v/Bente Bukholm prosjektleder, Jernbanedirektoratet

Sak 4. UTVIKLING I REISEVANER OG KONSEKVENSER AV KORONA FOR FREMTIDIGE REISEVANER, v/Ingunn O. Ellis, Urbanet Analyse

Relevante rapporter:

Sak 5. OSLOREGIONENS INNSPILL TIL STORTINGETS BEHANDLING AV NTP 2022-2033

    • Kort orientering om høringsinnspill og andre tiltak i Stortingets behandling av NTP