Hopp til innhold

Faggruppe for Areal og Transport 2. november 2021

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for  Areal og Transport som avholdes

Tid: tirsdag 2. nov, kl 0915-12:00

Sted: Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo

Faggruppemøtet avsluttes med lunsj.

Her er invitasjon med saksliste. Saksunderlag oppdateres i løpet av onsdag 27. oktober.

Sak 2. Utkast til referat fra møte 25. mai 2021

Sak 3. UTKAST TIL NOTAT EVALUERING AV OSLOREGIONEN ARBEID MED NTP 2022-2033 

Sak 4. FORSLAG TIL ENDRINGER PBL OG SPR OM KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING OG KLIMATILPASNING

Sak 5. VIKEN FYLKESKOMMUNES HØRING AV PLANPROGRAM REGIONALE PLANER

Sak 6. UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2022

Sak 7. NY ORDFØRERERKLÆRING OM KLIMA OG MILJØ

Sak 8. NIBR-RAPPORT 2021-17  OG VEIEN VIDERE

Sak 9. REGJERINGSPLATTFOM PÅ UTVALGTE POLITIKKOMRÅDER

Sak 11. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER

 

Valgfri del 2. Verksted om klimakrav i arealplaner

Etter lunsj inviterer vi i samarbeid med Ringerike kommune til Verksted om klimakrav i arealplaner. 

Se mer info og påmelding her. NB! Begrenset antall plasser.