Hopp til innhold

Faggruppe for Areal og Transport 16. mars 2021

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for  Areal og Transport som avholdes

tirsdag 16. mars, kl 09-12:00

Sted: Teams

Her er møteinnkalling med saksliste. Saksunderlag legges ut ca 1 uke før møtet.

Møtet er to-delt:

Del 1. Kl 09-1030 er åpent for bredere deltakelse enn faggruppen.

  1. KOMMUNEPLANARBEID – INFORMASJONSUTVEKSLING OM PÅGÅENDE PROSESSER
  • Innledning om kommuneplan som styringsverktøy, Stian Berger Røsland, leder av Ressursgruppe Kommuneplan, Oslo Metropolitan Area/tidl byrådsleder i Oslo
  • Runde i regionen – status i kommunene for arbeid med kommuneplaner (evt andre relevante prosesser), v/medlemmer i Osloregionens faggruppe for Areal og Transport
  • Veileder fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet og erfaring med bruk av veileder v/Ronny Kristiansen, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
  • Byutviklingsplan Lillestrøm, v/Kristin Dale Selvig, Lillestrøm kommune
  • Oslo kommunes kommuneplan – arealdel, v/Ronny Kristiansen, PBE, Oslo kommune
  • Kommuneplanprosess Indre Østfold kommune, v/Trude van der Zalm Gjerløv, Indre Østfold kommune

Kl 1030-1045: Pause

Kl 1045-12: Faggruppemøte

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

3. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 12. januar 2021

4. FORPROSJEKT – OSLOREGIONEN 2030

5. BEST-KONFERANSEN 2021. Skisse presenteres i møtet.

6. PLAN FOR HØRING NTP 2022-2033. Plan presenteres i møtet

7. FAGGRUPPEMØTE/STUDIETUR 31.8.-1.9. Skisse presenteres i møtet.

8. OPPNEVNING AV NESTLEDER TIL FAGGRUPPEN

9. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER