Hopp til innhold

Faggruppe Areal, Transport og Klima 3. september 2019

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes tirsdag 3. september, kl 09:30-13:00.

Merk sted for møtet: Fylkestingssalen, Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgt. 4 (Galleri Oslo).

Første del av møtet blir fellesmøte med administrativ samferdselsgruppe i Østlandssamarbeidet. Siste del av møtet blir separat for faggruppen.

Innkalling og sakspapirer:

Møteinnkalling med dagsorden.

 

Saksliste fellesmøte kl 0930-12 (inkl lunsj):

Sak 1. PRESENTASJON AV ARBEIDET I TRANSPORT21 v/Hanne Nettum Breivik, Entur

Sak 2.NTP 2022-2033

Sak 3. BYVEKSTAVTALE OSLO OG AKERSHUS v/Thomas Tvedt, Akershus fylkeskommune

 

Kl 1200-13 – Del 2 – dagsorden for faggruppe Areal, Transport og klima

Sak 2. Utkast til referat fra møte 11.06.2019

Sak 3. HØRING AV RAPPORTEN  TEKNOLOGI FOR BÆREKRAFTIG BEVEGELSESFRIHET OG MOBILITET. SE også sak 2 fra fellesmøtet.

Sak 4. SAMARBEID MED UNGT ENTREPRENØRSKAP – INNOVASJONSCAMP HØSTEN 2019

Sak 5. STUDIETUR HØSTEN 2019 – STATUS PÅ PROGRAM