Hopp til innhold

Faggruppe Areal, Transport og Klima 25. august 2020

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes tirsdag 25. august, kl 09:15-12:00.

Sted: Microsoft Teams (lenke sendt i Outlook)

Innkalling med saksliste.

Sakspapirer:

Sak 2. Utkast til referat, møte 2. juni 2020

Sak 3. Høring KVU Terminalstruktur Oslofjordområdet

Sak 4. Regionale planstrategier og evt vurderinger om følgevirkninger av koronopandemi. Presentasjoner i møtet fra fylkeskommuner og Oslo kommune:

Sak 5. Klimastatus i Osloregionen 2020 – presentasjon av rapport

Sak 6. Handlingsprogram 2021. Første diskusjon med utgangspunkt i forslag til strategiske føringer for Osloregionen 2021-2024.

Sak 7. Øvrige orienteringssaker.