Hopp til innhold

Faggruppe Areal, Transport og Klima 25. august 2020

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes tirsdag 25. august, kl 09:15-13:00.

Sted: Oslo rådhus/evt Microsoft Teams

Foreløpig dagsorden:

  1. Høring KVU Terminalstruktur Oslofjordområdet
  2. Planstrategier 2020-2023 og vurderinger om følgevirkninger av koronopandemi
  3. Klimastatus i Osloregionen 2020 – presentasjon av rapport
  4. Handlingsprogram 2021 – første diskusjon