Hopp til innhold

Faggruppe Areal, Transport og Klima 21. oktober 2020

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes

onsdag 21. oktober, kl 12:00-14:30.

Sted: Microsoft Teams (lenke sendt i Outlook)

Her er møteinnkalling med dagsorden.

Sakspapirer:

Sak 2. Utkast til referat, møte 25. august 2020

Sak 3. Presentasjon av aktuelle prosjekter på by- og varelogistikk

Sak 4. Skisse til oppdrag om virkninger av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Sak 5. Øvrige orienteringssaker

 • Arrangementer:
  • Osloregionens klimaskole: 21.10. Klimabudsjett, sirkulær økonomi, klimatilpasning
  • 23. oktober: Webinar: Fremtidens grenseløse togforbindelser
  • 28. oktober: BEST-konferanse om gods og logistikk – Heldigital – gratis deltakelse
  • 24. nov.: Webinar: Knutepunksutvikling og finansiering. Samarbeid med Østlandssamarbeidet
  • November: Webinar – samarbeid med CIENS – utlysninger samarbeidsprosjekter Forskningsrådet
  • November: Mulig webinar for ATK-gruppa – “Metropolitan challenges in dealing with Covid-19”
  • 26. november: Nordic Placebranding Conference
  • 2. desember: Webinar – samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet – Innovative anskaffelser, med næringssjefer og innkjøpere som målgruppe