Hopp til innhold

Faggruppe Areal, Transport og Klima 21. april 2020

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes tirsdag 21. april, kl 09:15-12:00.

Sted: Microsoft Teams, lenke sendes per e-post

Innkalling til møte i faggruppe Areal, Transport og Klima, 21. april 2020

Saksunderlag:

Sak 2. Utkast til referat fra ATK-møte 14.01.2020

Sak 3. Utkast til saksfremlegg  styresak om Osloregionens arbeid med NTP

Sak 4. Transportetatenes utredninger til NTP 2022-2033, høringsfrist 1. juli

Om Osloregionens arbeid med innspill til NTP

Sak 5. Klimakur 2030

Sak 6. Øvrige orienteringssaker