Hopp til innhold

Faggruppe Areal, Transport og Klima 2. juni 2020

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes tirsdag 2. juni, kl 09:15-12:00.

Sted: Microsoft Teams, møtelenke sendes deltakere

Hovedtema for møtet er høring til NTP 2022-2033, med frist 1. juli 2020.

Invitasjon med dagsorden.

Dagsorden og saksunderlag:

Sak 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Sak 2. Utkast referat møte i ATK-gruppe, 21.04.2020

Sak 3. OSLOREGIONENS ARBEID MED HØRING TIL NTP 2022-2033, med frist 1. juli 2020

Sak 4.Strategiske føringer for Osloregionen 2021 2024 – utkast til styresak

Sak 5. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER