Hopp til innhold

Faggruppe Areal, Transport og Klima – 18. januar

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes torsdag 18. januar kl. 12-15.

Sted: Schweigaardsgate 12, 5. etg. (Galleri Oslo)

Her er innkalling med dagsorden til møtet 18.01.2018.

Sak 2. 14.11.2017 ATP Gruppe Referat Utkast Per 301117

Sak 4.Prosjektskisse gods og logistikkprosjekt i Osloregionen, per 15. januar 2018

Sak 5. Prosjektskisse EGC 2019 i Osloregionen

Sak 7. Gruppens mandat og navn