Hopp til innhold

Faggruppe Areal, Transport og Klima 14. januar 2020

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes tirsdag 14. januar, kl 09:15-13:00.

Sted: Møteromssenteret, Oslo rådhus (inngang sjøsiden /Rådhusplassen)

Møteinnkalling med saksliste.

Saksdokumenter:

Sak 2. Godkjenning av referat fra møte 12.11.2019

Sak 3. Fylkeskommuners og kommuners arbeid med FNs bærekraftsmål i planarbeid. Underlagsdokumenter:

Sak 4. ATP- prosjekt Gran og Lunner “Bærekraftig og attraktiv stedsutvikling”

Sak 6. Handlingsprogram med budsjett 2020

Sak 9. Øvrige orienteringssaker