Hopp til innhold

Faggruppe Areal, Transport og Klima 11. juni 2019

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes tirsdag 11. juni, kl 09:15-13:00.

NB! Møtested er Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs g. 9

Innkalling til faggruppemøte Areal, Transport og Klima 11. juni 2019, med dagsorden

Sakspapirer:

Sak 2. UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE 12.03.2019

Sak 3. PROSESS FOR INNSPILL TIL ARBEIDET MED NTP 2022-2033

Sak 4. RAPPORT – KLIMASTATUS FOR OSLOREGIONEN

Sak 5. SAMARBEID MED UNGT ENTREPRENØRSKAP – INNOVASJONSCAMP HØSTEN 2019

Sak 6. TEN-T HØRING

Sak 7. STUDIETUR HØSTEN 2019 – SKISSE TIL OPPLEGG

Sak 8. PRESENTASJON AV AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGIEN FOR MJØSBYEN (ikke endelig bekreftet)

Sak 9. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER