Hopp til innhold

Faggruppe Areal og Transport – 14.11.2017

 

Møte i faggruppe Areal, Transport, Klima avholdes tirsdag 14. november kl. 09:15-13:15.

Sted: Oslo rådhus, møterom Stranger.

Her er oppdatert innkalling med dagsorden

Sak 2. 13.09.2017 ATP gruppe referat utkast per 220917

Sak 3. PRESENTASJON FRA FoU-PROSJEKTER DER OSLOREGIONEN DELTAR

Sak 5. UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2018

Sak 6. Øvrige orienteringssaker