Hopp til innhold

Sesjon på Oslo Urban Arena: EU Urban Agenda on Circular Economy

 

Velkommen til Osloregionens break-out session på Oslo Urban Arena

Tid og sted: 20.9., kl 13-14 på Internasjonalen, Youngstorget 2a

EU har satt byenes utfordringer på agendaen, der ulike aktører samles for å finne løsninger på utfordringer som byene står overfor. Oslo kommune har fått rollen som koordinator for partnerskapet på sirkulær økonomi, som et av flere tema på EUs Urban Agenda.

Den 20.9. tar vi for oss endringen i EU ved å engasjere byene i utvikling av EUs politikk, og mer spesifikt hva er og bør være bidraget fra ulike interessenter i utvikling av politikk på området. Hva er lavthengende frukter for overgang til en sirkulær økonomi?

Innledere: Greg Clark (ULI Europe), Trude Rauken (Oslo kommune),  Bjørn Erik Rui (VESAR) Henrik Lystad (Avfall Norge).

Det blir korte innledninger før debatt/samtale ledet av direktør i Osloregionen, Øyvind Såtvedt. Sesjonen gjennomføres på engelsk.

Velkommen!

For mer informasjon kontakt: eva.nass.karlsen@osloregionen.no, tlf 900 63 086