Hopp til innhold

Digitale workshops for gjennomgang av verktøy til bruk i gjennomføring av innovative anskaffelser

 

Målgruppe: innkjøper, prosjektleder, fag og rådgiver

Tidspunkt: 20 oktober 0900-1100 og 27 oktober 0900-1100

I workshopene legger vi opp til at du blir kjent med verktøyene og den innovative anskaffelsesprosessen for å bli enda bedre og mer trygg i å gjennomføre innovative anskaffelser.

Workshopene er delt inn i tema og følger den innovative anskaffelsesprosessen. Det vil bli jobbet med enkle case underveis. Ingen forhåndsforberedelser trengs.

Begge Workshop gjennomføres av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)

https://innovativeanskaffelser.no/