Hopp til innhold

Digital workshop for ledere – smartere bruk av anskaffelser

 

Er du som leder opptatt av å få mer ut av innkjøpsbudsjetter og lurer på hvordan din virksomhet får tak i de beste løsninger for de utfordringer dere står overfor?

Bli kjent med hvordan innovative anskaffelser kan være med på å løse nettopp dette og hvordan du som leder kan benytte innovative anskaffelser i ditt arbeid.

Målgruppe: kommunedirektører og ledere i kommuner/offentlig sektor

Tidspunkt: 18. november 0830-1000

Sted: Digital (lenke sendes påmeldte deltagere)

Meld deg på her.

Formål:

Synliggjøre hvordan bruk av innovative anskaffelser kan bidra til å
• Få mer ut av innkjøpsbudsjetter
• Få kunnskap om, og tilgang til, de beste løsninger for deres behov

Innhold

Gjennom interaktiv deltagelse vil du få en innføring i:

  • Innovative anskaffelser – mer enn regelverk og prosedyrer
  • Hvordan operasjonalisere strategi for innovative anskaffelser
  • Hvordan øke innsikt og tenke nytt når gårdagens løsninger ikke er tilstrekkelige
  • Hvordan anskaffelser gir merverdi for virksomhet og samfunn
  • Hvordan sikre maksimal effekt av din ressursbruk på anskaffelser
  • Eksempler til inspirasjon 

Bakgrunn

Osloregionen samarbeider med Leverandørutviklingsprogrammet, der vi i 2021 vil gjennomføre START-program for ulike målgrupper blant Osloregionens medlemmer. Se mer informasjon her. Startprogrammet skal inspirere, motivere og kvalifisere offentlige innkjøpere til å kjøpe nye og innovative produkter og tjenester. Den 18. november arrangeres START-program for ledere.

https://innovativeanskaffelser.no/

 

For spørsmål, kontakt:

Gørill Horrigmoe, tlf 90 67 27 54

Eva Næss Karlsen, tlf 90 06 30 86