Hopp til innhold

Digital workshop –smartere bruk av anskaffelser for ledere

 

Er du som leder opptatt av å få mer ut av innkjøpsbudsjetter og lurer på hvordan din virksomhet får tak i de beste løsninger for de utfordringer dere står overfor?

Bli kjent med hvordan innovative anskaffelser kan være med på å løse nettopp dette og hvordan du som leder kan benytte innovative anskaffelser i ditt arbeid.

Målgruppe: kommunedirektører og ledere i kommuner i Osloregionen

Tidspunkt: 16. september 0900-1030

I løpet av 1.5 t vil du få innsikt i følgende:

  • Innovative anskaffelser – mer enn regelverk og prosedyrer
  • Hvordan øke innsikt og tenke nytt når gårdagens løsninger ikke er tilstrekkelige
  • Hvordan gir anskaffelser merverdi for deg som leder og virksomheten din
  • Hvordan sikre maksimal effekt av din ressursbruk på anskaffelser
  • Eksempler til inspirasjon 

Bakgrunn

Osloregionen samarbeider med Leverandørutviklingsprogrammet, der vi i 2021 vil gjennomføre START-program for ulike målgrupper blant Osloregionens medlemmer. Se mer informasjon her. Startprogrammet skal inspirere, motivere og kvalifisere offentlige innkjøpere til å kjøpe nye og innovative produkter og tjenester. Den 16. september arrangeres START-program for ledere.

https://innovativeanskaffelser.no/