Hopp til innhold

UTSATT – BEST-konferansen 2020

 

Grunnet situasjonen rundt Coronavirus er BEST-konferansen utsatt. Vi returnerer med ny dato så snart den er fastsatt.

Velkommen til BEST-konferansen den 18. mars 2020 i Oslo.

Konferansen er en årlig møteplass i Osloregionen, med målsetting å diskutere hvordan vi kan gjøre en av verdens beste regioner enda bedre.

Tema for BEST 2020 er gods- og logistikkhåndtering.

Tungtransporten på vei øker, prognoser fremover viser at den vil fortsette å øke. Vi er langt fra å nå mål om godsoverføring fra vei til bane og sjø. Vi er også langt fra å nå klimamål innen tungtransporten.

På konferansen ser vi nærmere på hva som skal til for at vi i framtiden lykkes med en effektiv, miljø- og klimavennlig godshåndtering i Osloregionen. Dette er avgjørende for nasjonal og regional utvikling, for næringslivets konkurransekraft, og for at Norge skal nå sine klimamål.

Se her for program om påmelding.