Hopp til innhold

BEST2020 – digital konferanse 28. oktober

 

Osloregionen, NHO Viken Oslo og NHO Innlandet inviterer til BEST2020 med tema effektiv, miljø- og klimavennlig gods- og logistikkhåndtering, i en situasjon med gjenreising av økonomien og behov for økt verdiskaping.

  • Dato: 28. oktober
  • Tid: 0930 – 1600
  • Sted: Digital konferanse, gratis deltagelse

På konferansen får du høre om utfordringsbildet, Regjeringens arbeid med NTP 2022-2033 og Klimameldingen og ikke minst internasjonalt perspektiv med EUs politikk på transportområdet.

Konferansen har et spennende program som ser på hvordan få best mulig gods- og logistikkhåndtering på vei, sjø og bane, med gode eksempler fra aktører som tar en offensiv rolle. Konferansen avsluttes med en politisk samtale om godstransportens betydning sett i forhold til økonomi, effektivitet, klima- og miljømål og norsk konkurranseevne.

Meld deg på her.

Se her for mer informasjon og program.