Hopp til innhold

Arendalsuka 2022 – Om miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag

 

Osloregionen og Østlandssamarbeidet inviterer til seminar på Arendalsuka 2022:

Miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag – Hvor gikk det galt og hva gjør vi nå?

 

Tid og sted:

Torsdag 18. august, kl. 12.00-13.30
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, møterom Lille Torungen

Se her for informasjon på Arendalsuka.no

Formål med arrangementet er å sette søkelys på utfordringer for kommunene og fylkeskommunene i gjennomføring av tiltak for å redusere utslipp til vann, vassdrag og havet.

Program

Moderator: Fredrik Myhre, leder for havteamet i WWF Verdens Naturfond

Del 1. Innledende om tilstanden

  • Innledning om miljøtilstanden og kilder til forurensning, v/Mats Walday, seniorforsker NIVA
  • Status for avløpssektoren, v/Thomas Breen, direktør Norsk Vann

Del 2. Politisk samtale om utfordringene og mulige løsninger

  • Siri Gåsemyr Staalesen (Ap), medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen, Stortinget
  • Ola Elvestuen (V), medlem Energi- og miljøkomiteen, Stortinget
  • Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap), Viken fylkeskommune
  • Ordfører Lene Conradi (H), Asker kommune
  • Ordfører Hanne Tollerud (Ap), Moss kommune
  • Herman Søndenaa (MDG), byrådssekretær for byutvikling, Oslo kommune

Bakgrunn

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lagt fram av regjeringen Solberg den 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Tiltaksplanen følges opp av Støre-regjeringen.

Kommuner og fylkeskommuner på Østlandet har viktige roller i gjennomføring av tiltakene i planen. En av de viktigste årsakene til den dårlige miljøtilstanden er utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse. Generelt er det en utfordring med avløpssituasjonen i hele Norge. Klimaendringene forsterker problemet.

Vi inviterer til seminar på Arendalsuka med innledning om miljøtilstanden og avløpssituasjonen, før politisk debatt/samtale om utfordringene og mulige løsninger. Har kommuner og fylkeskommuner kompetansen og ressursene til å gjennomføre tiltakene?

Målgruppe er riks- og kommunepolitikere, fagmiljøer og miljøorganisasjoner.

Om arrangørene:

Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Oslo kommune.

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Begge organisasjonene er organisert som interkommunalt politisk råd og arbeider for at Østlandet og hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

 

Kontaktperson: fagsjef Osloregionen Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086