Hopp til innhold

Administrativ koordineringsgruppe – 23. januar

 

Møte i koordineringsgruppa avholdes 23. januar i Oslo rådhus.

Selve møtet begynner kl 12.15 med enkel servering fra kl 12.00.

Dagsorden Koordineringsgruppemøte 23. januar

Sak 2. Utkast til referat fra KG Møte 21.112017

Sak 3. Sak XX 18 Profileringstiltak i samarbeid med næringklynger og næringsnettverk Oslo Metropolitan Area

Vedlegg til sak 3:Søknad om tilskudd Osloregionen OMA

Sak 5. Prosjektbeskrivelse – Gods- og logistikkprosjekt. Prosjektskisse presenteres i møtet.

Sak 6. Prosjektbeskrivelse – Osloregionen og European Green Capital 2019. Prosjektskisse presenteres i møtet.