Hopp til innhold

Administrativ koordineringsgruppe – 20. november 2018

 

Møte i koordineringsgruppa avholdes 20. november, kl 12-15 i Oslo rådhus, møterom Stranger.

Sakspapirer legges ut fortløpende, senest i løpet av torsdag 15. november.

Dagsorden for møte i koordineringsgruppa 20.11.2018

Sakspapirer:

Sak 2.Referat fra møte i koordineringsgruppen 23.8.2018

Sak 3. Handlingsprogram 2019

Sak 4. Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen

Sak 5. «Greater Oslo» som felles internasjonal avsenderidentitet og digital portal for markedsføring og vertskapsfunksjoner i Osloregionen

Sak 6. BEST-konferansen og ordførermøte

Sak 7. Foreløpig program for miljøhovedstadsåret

Sak 8. Utkast/disposisjon rapport – Kartlegging av klima- og energiplaner

Sak 9. Møteplan for 2019