Hopp til innhold

Adm.koordineringsgruppe – 21. mai 2019

 

Møte i koordineringsgruppa avholdes 21. mai, 12.15-15 i Oslo rådhus.

Dagsorden for møte 21. mai

Sakspapirer:

Sak 2. Referat fra møte i administrativ koordineringsgruppe den 26. mars

Sak 4. Rapport fra cCHANGE – Klimaordførerne

Sak 5. Klimastatus fra Osloregionen. Rapport fra Osloregionens sekretariat vedlagt sakspapirene