Hopp til innhold

31. mai – 4. juni: Europeisk Matchmaking

 

Invitasjon til europeisk matchmaking – Horisont Europa, klynge 5 og 6

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, startet opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 95,5 milliarder euro. Se mer info om Horisont Europa på Forskningsrådets sider.

ERRIN  arrangerer i samarbeid med Norges forskningsråd og de norske EU-nettverkene FINN-EU, Horisont Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag digital europeisk matchmaking for Horisont Europa – klynge 5 & 6. Osloregionen er partner i nettverket Horisont Bærekraftig Osloregion.

Tid: 31. mai – 1. juni (klynge 5) og 3. – 4. juni (klynge 6)

Sted: Digitalt

Se mer informasjon og registrering her.

Målet med arrangementet er å hjelpe deltakerne med å bygge partnerskap for prosjekter som tar sikte på å løse europeiske utfordringer på følgende tematiske inndelinger (klynger):

Klynge 5 – Klima, energi og mobilitet (31. mai – 1. juni)

Klynge 6 – Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø (3. – 4. juni)

Hver dag inneholder:

  • Fellessesjoner med innlegg fra Kommisjonen og Forskningsrådet; Hver sesjon vil gi en introduksjon og gjennomgang av de ulike destinasjonene.
  • Pitching/presentasjonHer får deltakerne muligheten til å presentere sin prosjektidé, kompetanse eller utfordring.
  • Én til én-møter; Hver dag oppfordrer vi deltakerne til å bla gjennom andre profiler og planlegge én til én-møter. Deltakerne vil kunne planlegge møter ved registrering.

NB! Det er et begrenset antall deltakere som får muligheten til å pitche.

Hvem er dette for?

Aktører med en ambisjon om å delta i europeiske samarbeidsprosjekter  på de tematiske områdene Klima, energi og mobilitet og Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø:

  • Kommuner og fylkeskommuner, kommunale og interkommunale selskaper og virksomheter
  • Offentlige etater og frivillige organisasjoner
  • Forskningsaktører og bedrifter med et spesifikt ønske om å finne partnere fra offentlig og frivillig sektor til prosjekter

Benytt anledningen til å få kontakt med potensielle partnere for ditt prosjekt! Se mer informasjon og registrering her.

Her er informasjon fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge fra webinarer i april og mai:

Forskningsrådets arrangerte Kick-off-webinarer i april. Her er opptak fra webinar om hhv Klynge 5 og Klynge 6.