Hopp til innhold

Utbygging av jernbanen Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm

Den 23. mai var utbygging av jernbanestrekningene Oslo – Gøteborg og Oslo – Stockholm tema på en konferanse på Voksenåsen i Oslo. For at toget skal være det foretrukne transportmiddelet må reisetiden mellom de store byene kortes ned og kapasiteten økes.

 

Bedre togtilbud på strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg er viktig for både Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Voksenåsen i samarbeid med de to organisasjonene, Norsk-Svensk Handelskammer, Oslo-Stockholm 2.55 AB og GO-regionen ønsket velkommen til en konferanse den 23. mai. Her møttes politikere fra Norge og Sverge, representanter fra transportetater, interesseorganisasjoner og norsk og svensk næringsliv for å drøfte de grensekryssende jernbanekorridorene mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm.

På konferansen ble det gjennom innlegg fra Raymond Johansen (byrådsleder i Oslo) og Johan Nyhus (kommunalråd i Gøteborg) pekt på det gode naboskapet mellom Norge og Sverige. De to landene har tette bånd både sosialt, kulturelt og økonomisk – og det er ønskelig å forsterke dette samarbeidet ytterligere. I sin oppsummering understreket Maria Larsson (Landshövding i Örebro) at man nå må få fortgang i arbeidet med å få etablert nye og bedre togforbindelser.

Konklusjonen fra konferansen er at jernbanen skal være ryggraden i Nordens fremtidige transportsystem – og toget skal være det foretrukne transportmiddelet. For å nå dette målet må reisetiden mellom de store byene kortes ned og kapasiteten økes. Det er derfor viktig at man nå får på plass et tett og forpliktende samarbeid mellom norske og svenske myndigheter slik at man får fortgang i arbeidet med å planlegge en moderne og fremtidsrettet jernbane.