Hopp til innhold

Status for høring om samarbeidsavtale for Osloregionen

Osloregionen omdannes til interkommunalt politisk råd. I den forbindelse er det utarbeidet ny samarbeidsavtale som er sendt til høring hos medlemmene.

 

Den 29. januar sendte sekretariatet ut forslag til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd på høring. Fristen var 15. mars. Pr. 5. april har ca. halvparten av kommunene og fylkeskommunene svart på høringen. Enkelte har varslet at svaret er forsinket pga. koronasituasjonen.

Fortsatt mulig å svare

Styret skal den 29. april behandle forslag til ny fremdriftsplan for behandling av samarbeidsavtalen, og sekretariatet vil etter dette sende ut ny informasjon til medlemmene om nye frister i denne prosessen. I mellomtiden oppfordrer vi alle medlemmer som ennå ikke har svart til å følge opp arbeidet med høringen og sende sitt svar til sekretariatet når det er klart. Det er også fint å få beskjed dersom man beslutter å ikke sende høringssvar.

Les mer om prosessen her.

Ved spørsmål kontakt Øyvind Såtvedt