Hopp til innhold

Meld deg NTP-konferanse 25. november!

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO og LO inviterer til fagkonferanse om utredninger som vil være underlag til Nasjonal Transportplan 2022-2033.

 

Konferansen vil ta for seg utredninger fra transportetatene  som er levert høsten 2019. Vi inviterer til en diskusjon om hovedproblemstillingene. Utredningene har følgende tema:

1. Mer infrastruktur for pengene
2. Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser
3. Utviklingstrekk og framskrivninger av transportomfang mot 2050
4. Utfordringer i transportkorridorer og byområder
5. Byområdene i NTP og rammeverk for byvekstavtaler

Utslipp fra transportsektoren står for en stor andel av de nasjonale utslippene. NTP er derfor helt avgjørende for om Norge og regionen skal nå vedtatte klimamål og vil også være et tema som blir berørt på konferansen.

Tid: 25. november, kl 0930-1530 (Kaffe/registrering fra kl 09)

Sted: Næringslivets Hus Konferansesenter, Middelthuns gate 27, Oslo

Moderator: Christine Holtan Bøgh, Fagansvarlig transport i ZERO

Meld deg på her!

Se her for program og mer informasjon om konferansen.