Hopp til innhold

Grenseløs jernbanemulighet bør realiseres

Tirsdag 19. januar skriver Aftenposten om muligheten for en togforbindelse mellom Oslo og Stockholm på under tre timer. -Det er et prosjekt Osloregionen støtter helhjertet, men det er ikke riktig at vi har tatt stilling til trasévalg på norsk side slik Aftenposten skriver, svarer Øyvind Såtvedt i sitt innlegg til Aftenposten.

 

Av Øyvind Såtvedt, direktør i Osloregionen interkommunalt politisk råd

Men uavhengig av trasé mener vi at togforbindelsen kan bli en «gamechanger» for hvordan vi forflytter oss i Skandinavia og for tilknytningen til våre nærmeste naboland.

Osloregionen mener at jernbanen må være ryggraden både i Norges og Nordens fremtidige transportsystem. Fem og en halv million innbyggere bor på strekningen Oslo-Stockholm. Så godt som alle forretnings- og fritidsreiser mellom de to byene går i dag med fly, men med en reisetid fra sentrum til sentrum på under tre timer blir det enkelt å velge toget. Årlig flyr 1,4 millioner passasjerer mellom de to byene – det utgjør mange tonn CO2 som potensielt kan elimineres.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide uttaler til Aftenposten at bygging av en jernbanetrasé mellom Oslo og Stockholm utenfor statsbudsjettet er en kommersiell mulighet som kan gi en vinn-vinn-situasjon. Det er vi helt enige i! Gjennom en konsesjonsløsning, som innebærer at private bygger ut og drifter før anlegget faller tilbake til staten(e), kan den grensekryssende togforbindelsen realiseres uten å fortrenge andre jernbaneprosjekter.

Jernbanedirektoratets ferske kundeundersøkelse «Persontog til utlandet» viser også at etterspørselen for et slikt tilbud er stor i befolkningen. Togreiser til Sverige og Stockholm er mest attraktivt, men kundene ønsker også skinnegående transport til Malmø og København. Med tre timer i togsetet fra Oslo S til Stockholm sentrum kan dette ønsket oppfylles, samtidig som den nye forbindelsen kan bli blant Skandinavias viktigste klimatiltak. Vi håper at statsråd Hareide tar ballen og bidrar til at prosjektet blir virkelighet så raskt som overhodet mulig. Potensialet er grenseløst!

Grenseløst potensial i nordisk togtriangel