Hopp til innhold

Gode nyheter om grensekryssende jernbane

I sin innledning på vårt seminar om grensekryssende jernbane, varslet Statssekretær John-Ragnar Aarset at Samferdselsdepartementet vil be Jernbanedirektoratet om å se på selskapet Stockholm-Oslo 2:55 sine utredninger når det gjelder nye finansieringsmodeller for fremtidig jernbaneutbygging.

 

Den 23. oktober inviterte Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor til webinar om grensekryssende jernbane. Jernbanetransport av av personer og gods på tvers av grensene er både effektiv og klimavennlig. Målsetningen med webinaret var å heve temaet om grensekryssende tog på den politiske agendaen, og få til en økt innsats fra norske myndigheter både nasjonalt og internasjonalt.

Se opptak av webinaret her

Det var et godt program som viste seg å være populært med nærmere 180 påmeldte.

Grensekryssende togforbindelser i Norden er foreløpig svært beskjedent omtalt i underlaget  til Nasjonal transportplan. Viktige strekninger står i fare for å ikke bli inkludert i revisjonen av EUs Transeuropeiske transportnettverk (TEN-T) i 2021. Dette gjelder for eksempel planene om jernbane fra Oslo til Stockholm, og til Gøteborg videre ut i Europa.

Et høydepunkt under webinaret ble derfor for mange da Statssekretær John-Ragnar Aarset varslet at Samferdselsdepartementet vil be Jernbanedirektoratet om å se på selskapet Stockholm-Oslo 2:55 sine utredninger når det gjelder nye finansieringsmodeller for fremtidig jernbaneutbygging.