Hopp til innhold

God jul til medlemmer og samarbeidspartnere

Julen er snart her. Vi legger bak oss et annerledes år. Et år der vi har måttet arbeide sammen, hver for oss. Et år der vi har sett at arrangementer kan omgjøres til populære webinarer. Et år der vi har fått erfare at det er styrke i samhold og samarbeid, når krisen treffer. I 2020 har vi lært å gjøre gamle ting på nytt vis. I 2021 gleder vi oss til å ta det vi har lært, fortsette utviklingen og gå på med uforminsket styrke i arbeidet vi gjør på vegne av alle våre medlemmer.

 

Samarbeid med kraft

2020 har vært et helt spesielt år for Osloregionen, på flere måter. Korona-pandemien har selvsagt preget arbeidet i kommunene og fylkeskommunene i regionen i stor grad. Styret har vært en viktig arena der byrådslederen i Oslo og ordførerne har kunnet dele informasjon og erfaringer om håndteringen av pandemien. Osloregion samlet seg også om et opprop til Stortinget om omlegging av kompensasjonsordningen i forbindelse med lokale smitteutbrudd. Det er ett eksempel på kraften som kan ligge i et samarbeid som Osloregionen.

Populære arrangementer

Pandemien har selvsagt også preget gjennomføringen av møter, konferanser og prosjekter i Osloregionen. BEST-konferansen, som i år handlet om gods og logistikk, ble først utsatt og deretter omarbeidet til et digitalt arrangement. Slik ble det med flere møter og arrangementer. Men det er har fint å se at deltagelsen har vært svært høy på alle arrangementene som Osloregionen har arrangert i 2020. Vi har alle  fått et «krasj-kurs» i Teams og Zoom, som kan komme godt med når møter skal arrangeres, også når vi etter hvert har fått lagt pandemien bak oss. Digitale møter vil nok være et viktig supplement til de fysiske møtene også fremover.

Entusiastiske medlemmer

2020 er også året der Osloregionen ble omdannet til interkommunalt politisk råd, i tråd med den nye kommuneloven. Dette innebærer en formalisering og høyere status for samarbeidet. I forbindelse med omdanningen valgte Viken og Innlandet fylkeskommuner å forlate samarbeidet, men Oslo og de 64 andre kommunene som nå utgjør Osloregionen er dedikerte og entusiastiske på samarbeidets vegne. Det gir håp for et tett og godt samarbeid i årene som kommer.

Nasjonal transportplan og klimaarbeide

Osloregionen har arbeidet med mange viktige temaer i året som har gått. Osloregionens gods- og logistikkutredning viste at det er store uløste utfordringer i regionen når det gjelder en bærekraftig og effektiv håndtering av godsinfrastruktur og varetransport. Dette arbeidet har dessuten vært et av underlagene for innspill til den kommende Nasjonal Transportplan, som vi har formidlet til Samferdselsdepratementet i flere omganger. Osloregionen har også hatt et stort fokus på klima og miljø, med bl.a. uttalelsene til Klimakur og møte med Klima og miljøministeren. Nyvinningen «Osloregionens Klimaskole» – en arena for kunnskapsdeling innen klimaarbeidet, så også dagens lys i 2020. Dette arbeidet planlegges videreført og ytterligere forsterket i 2021.

Styrker næringslivets konkurransekraft

Osloregionen har også arbeidet med flere kampanjer for å synliggjøre Osloregionens internasjonale attraktivitet, bl.a. når det gjelder det å tiltrekke internasjonale kunnskapsarbeidere, matelskere, og å synligjøre virksomhet innenfor utnyttelse av trevirke som råvare. Vi har også laget en kampanjer om havteknologi og startup-miljøer. Vi har dessuten arbeidet med forberedelse av flere store satsninger som lanseres neste år, bl.a. ny internasjonal webportal og Restart Osloregionen, et prosjekt for å styrke næringslivets konkurransekraft på vei ut av pandemien.

Hjelp oss å nå flere

Alt i alt har det vært et svært aktivt år. Her har engasjementet og den faglige forankringen i de administrative gruppene, sammen med styrets arbeid vært avgjørende. Vi ser at gradvis flere også blir oppmerksom på hvem vi er og hva vi holder på med på vegne av denne store regionen. Vi har økt innsatsen i kommunikasjonsarbeidet og fått mange flere følgere.  Om vi skulle be deg om en liten tjeneste helt på tampen av året, er det likevel å hjelpe oss med å nå ut til enda flere neste år, f.eks. ved å oppfordre noen du kjenner i din organisasjon til å følge oss på Facebook, LinkedIn eller ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Jo flere som kjenner til oss, jo sterkere blir samarbeidet vårt.

Nå er det tid for noen roligere dager med familie og venner, på smittevernfaglig måte selvsagt.  Vi ønsker dere alle en riktig god jul, og friskt nytt år i 2021!