Hopp til innhold

God Jul til medlemmer og samarbeidspartnere

Samarbeidet i Osloregionen virker sterkere enn noen gang! Vi i sekretariatet gleder oss til å ta fatt på oppgavene i 2022.

Vi i sekretariatet ønsker alle en fin jul og ser fram til å arbeide sammen for felles mål i et nytt år!

 

Ja, så går vi mot slutten av nok et korona-år. 2021 har som året før vært preget av høy aktivitet. Vi har arbeidet med innspill til nasjonal transportplan, kampanjen Race to Zero i forkant av klimatoppmøtet i Glasgow, og internasjonale profileringskampanjer for å tiltrekke talent og investeringer til Osloregionen, for å nevne noe.

Styret har behandlet en rekke saker. Ikke minst har pandemien og konsekvenser av smitteverntiltak vært sentrale. Det har vært et aktivt interessepolitisk arbeid på vegne av regionen overfor nasjonale myndigheter gjennom hele året.

Nå ser vi framover mot 2022. I disse dager behandler representantene for de 65 medlemskommunene forslaget til handlingsprogram og budsjett i et ekstraordinært representantskapsmøte pr epost. Styrets forslag innebærer bl.a. at det neste år skal arbeides med internasjonalt samarbeid om flerkjernet regionalutvikling, miljøtilstanden i Oslofjorden, tiltak for redusere klimautslipp fra tungtransporten, en ny ordførererklæring for klima og miljø, å spre kunnskap om næringsliv og –struktur i regionen og arbeid med å tiltrekke internasjonale talenter til bedriftene her.

Vi i sekretariatet gleder oss til å ta fatt på oppgavene 2022. I løpet av 2021 er vi blitt to færre, men med god hjelp fra dyktige fagfolk i våre medlemskommuner skal vi levere gode resultater for Osloregionen også i 2022.

God Jul og Godt nytt år!