Hopp til innhold

Fylkesoppløsning – faktanotat til kommunene

Fylkeskommunene på Østlandet er i prosess om mulig fylkesoppløsning. Kommunene vil bli invitert til å gi høringsinnspill.

 

På forespørsel fra medlemmer har sekretariatet i Osloregionen utarbeidet et notat, med beskrivelse av utviklingstrekk i regionen og gjennomgang av momenter som kommunene kan vurdere i sine høringsinnspill om fylkesoppløsning. Kommunene står fritt om de ønsker å benytte seg av innhold i dette notatet eller ikke.

I styremøte 3. desember ble det presisert at Osloregionen IPR ikke har noen oppfatning om eventuell oppløsning av fylkeskommunene som sådan.

Østlandet, inkludert Osloregionen, skiller seg fra andre landsdeler i Norge når det gjelder befolkningsmengde og -tetthet, næringsstruktur, klima- og miljøutfordringer, press på areal, utfordringer i transportsystemet, for å nevne noe. Alle disse karakteristika og utfordringer er i sin natur grenseoverskridende, både med hensyn til dagens og eventuelle fremtidige fylkesgrenser. Denne realiteten vil måtte ligge til grunn for fylkeskommunenes rolle i årene fremover.

Last ned faktanotatet her.