Hopp til innhold

Fullt hus i Arendal på Osloregionens seminar om gods og logistikk.

Tusen takk til innledere og debattanter på vårt gods- og logistikkseminar under Arendalsuka den 14. august.

 

Det var fullt hus, gode innlegg og gode diskusjoner på seminaret. Seminaret ble godt ledet av Christine Holtan Bøgh fra Miljøstiftelsen ZERO.

Status er at gods på vei øker sterkt, jernbanen taper markedsandeler mens andelen sjøtransport er omtrent stabil. Det var enighet at det er behov for mer fokus på gods og logistikk i overordnede planer. I forbindelse med kommende planstrategi, bør Viken fylkeskommune ta initiativ til en helhetlig plan.

Kommunene må forstå hvilke krav de bør stille lokalt. Det er behov få å se på avgiftssystemet for lastebiltransport og sjøtransport for å stimulere mer klimavennlige løsninger, og gods og logistikk bør også sterkere inn i byvekstavtalene. Utfordringene handler både om kapasitet på ulike typer infrastruktur og tiltak som er bra for miljø og klima.

Arrangementet er en del av Osloregionens gods- og logistikkprosjekt. Innspillene fra Arendal blir tatt med videre i prosjektet. Presentasjonene kan lastes ned her.