Hopp til innhold

Sirkulærøkonomi i praksis på Den magiske fabrikken

Opplevelsesseminar om sirkulærøkonomi ved Den Magiske Fabrikken.

Det blir: Guidet tur, seminar, debatt, utstilling og gastronomiske opplevelser basert på en bærekraftig matproduksjon.

Deltagerne er med og utvikler og løsninger som bidrar til å skape verdier av det vi kaller avfall i dag, og som reduserer CO2 avtrykket.

Om Den Magiske Fabrikken:

Ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Matavfallet kommer bl.a. fra innbyggerne i østlandsområdet og husdyrgjødselen kommer fra landbruket i Vestfold. I 2017 ble det gjenvunnet ca 106.000 tonn matavfall og husdyrgjødsel, noe som gav en biogassproduksjon tilsvarende 5,1 mill. liter diesel. Biogassen benyttes til drivstoff til renovasjonsbiler, busser, trailere og andre kjøretøy.

Arrangør: No Waste! I samarbeid med Den Magiske Fabrikken og Tønsberg kommune
Webside: www.nowaste.no