Hopp til innhold

Sesjon på Oslo Urban Arena – Friluftskvaliteter og attraksjoner i nærmiljøet

Oslo Urban Arena arrangeres 12.-13. september. Osloregionen er vertskap for en sesjon der vi setter fokus på hvordan utvikle attraksjoner i lokalsamfunnet som stimulerer til aktivitet og bidrar til sterkere lokalsamfunn.

Faglig arrangement

13. september, 09:00

Biblioteket i Kulturhuset

På sesjonen blir det presentert eksempler på satsinger på bynære tilbud i byer eller bydeler i Osloregionen, som stimulerer til sunn og bærekraftig livsstil og som også inkluderer medvirkning, integrering og sosial bærekraft.

  • Friluftsløftet i Drammen, v/Marte Bøhm Nordahl, Drammen kommune
  • DNTs satsinger i nærområdet, v/daglig leder Henning Hoff Wikborg, DNT Oslo og Omegn
  • Case fra A-lab, v/Julie Sjøwall Oftedal, A-lab
  • Stovnertårnet, del av «Områdeløft Stovner sentrums aktivitetspark», v/Link Arkitektur

Etter innleggene blir det en paneldebatt, ledet av Grethe Salvesvold fra Skedsmo kommune.

Billetter til Oslo Urban Arena: https://www.oslourbanarena.com/tickets