Hopp til innhold

Paneldebatt om matsvinn

Matsvinn er et stort samfunnsproblem. Skal vi få endelig bukt med problemet krever det en systematisk tilnærming og samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer, via foredling og distribusjon, og helt frem til forbrukene.

Under paneldebatten «Fakta på bordet!» ønsker vi å skape diskusjon mellom publikum og personer fra ulike deler av verdikjeden, fra industri til husholdning.

Panelet består av:
Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør, Nortura SA
Christian Haukaas, daglig leder, Bestfør AS
Grethe Olsbye, administrerende direktør, Sirkula IKS

1. Matindustriens bransjeavtale, representert ved Nortura SA
Myndighetene og en samlet matbransje inngikk juni 2017 en historisk samarbeidsavtale om redusert matsvinn. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. I tillegg til dagligvarekjedene Norgesgruppen, REMA og COOP, signerte en rekke andre store, norske matindustribedrifter avtalen, deriblant NCE Heidner-bedriftene Nortura og Tine.

2. Svinn i matbutikker, representert ved Bestfør AS
Bestfør.no er startet opp av Peder Andreas Stokke. Den Brøttum-baserte bedriften har utviklet datasystemer som gjør at forretningene får bedre oversikt over holdbarhetsdatoer på varebeholdningen. Varsler dukker opp, og man unngår svinn.

3. Svinn i husholdninger, representert ved Sirkula IKS
I Norge kaster vi 385.000 tonn mat hvert år, til en prislapp på ca. 22 milliarder kroner. Over halvparten av dette kastes i husholdningene. Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 42,6 kg fullt spiselig mat i året, noe som tilsvarer hver 8. handlepose. Det er mye tid, penger og god mat som går til spille! Å kaste mindre mat er også noe av det viktigste vi kan gjøre for miljø og ressursfordelingen i verden.

Renovasjonsselskapet Sirkula er nå i gang med et prosjekt hvor familier tester om de kan kaste mindre mat. Prosjektet er i samarbeid med Framtiden i våre hender. Fire barnefamilier skal utforske hvor mye mat som havner i søpla – og hvorfor, for så å teste ut en periode med minst mulig matsvinn.

Tid: Torsdag 19. september kl. 16.30-18.00
Sted: Hamar kulturhus, Klubbscene Rolf Jacobsen

Familievennlig arrangement

19. september, 16:30

Hamar kulturhus, Klubbscene Rolf Jacobsen