Hopp til innhold

Bioplastseminar – Eidsverket

Faglig arrangement

20. september, 12:00

Eidsverket, Bjørkelangen

Plast er et fantastisk produkt som har store anvendelsesområder i vårt samfunn, men produktet har også en nedside – det er ikke nedbrytbart. Det kan gjenvinnes og brukes til nye formål, plastposer blir blant annet brukt til fremstilling av polyester.

Spørsmålene vi har stilt oss er:

  • Kan våre industribedrifter i regionen nyttiggjøre seg en ny plasttype?
  • Vil en slik produksjon kunne bli lønnsom?
  • Er det mulig å produsere bio-plast i regionen vår?
  • Kan vi benytte de store tømmerressursene til dette?

Blant foredragsholderen finner vi:

  • Mattias Andersson MSc Chem Eng – Research Institutes of Sweden – RISE Bioeconomy/Biorefining & Energy – Senior Director Business Development
  • Christian Karl, forsker fra SINTEF, ref SINTEFs rapport om bioplast
  • Dagfinn Hansen fra Emballasjeforeningen
  • Lisa Moen fra Fortum

Påmelding innen 15. september til: Aarstein Rebne, SNR – aarreb@lorenskog.kommune.no