Hopp til innhold

Bedriftbesøk på Hias: Se hvordan slam blir en viktig ressurs!

Anlegget til Hias har fått stor oppmerksomhet og besøk fra store deler av verden for den patenterte renseprosessen de har utviklet der. Besøk Hias i Stange og se hvordan biologiske renseprosesser gir lavt klimaavtrykk og merverdi.

«Hias-prosessen» er en driftsøkonomisk biologisk renseprosess med lavt klimavtrykk som muliggjør gjenvinning av fosfor og organisk materiale. Ved å fjerne fellingskjemikalier fra renseprosessen har Hias gjort det mulig å gjenvinne 50% av fosforet i avløpsvannet, og produsere en biomasse med betydelig potensiale for videreforedling til jord- og gjødselprodukter.

Tidspunkt: 19. september kl 12.00 – 13.30

Samkjøring fra Hamar kan avtales ved behov.

Påmelding

Arrangører er Hamarregionen, Hias og NCE Heidner. Arrangementet er del av mat- og landbruksfestivalen Midt i Matfatet.

Faglig arrangement

19. september, 12:00

Hias, Sandvikavegen 136, Ottestad

Gratis, men du må melde deg på.