Hopp til innhold

Etterlysning: Kommuner som ønsker å profilere utbyggingsprosjekter

Flere av Osloregionens medlemskommuner, styremedlemmer og ansatte har tidligere deltatt på den årlige MIPIM-messen for by- og eiendomsutvikling i Cannes. Nå ønsker Oslo Metropolitan Area (OMA) å «bringe Cannes til Oslo» gjennom Oslo Urban Week fra 7. til 9. september. Osloregionen skal delta med ett arrangement hvor 5-10 av våre kommuner får profilere egne utbyggingsprosjekter i møte med sentrale utbyggere i regionen. Vil din kommune være med på dette? Da vil sekretariatet gjerne høre fra deg.

 

Alle arrangementer under Oslo Urban Week vil foregå i Bjørvika som arrangøren mener representerer god og kompakt byutvikling i praksis. Overordnet tema er «15-minuttersbyen» og hva en slik utvikling vil bety for arbeidsliv, transport, byutvikling og byliv. Kombinert med det vi registrerer som en forsiktig utflyttingstrend fra hovedstaden, er 15-minuttersbyen interessant som katalysator for Osloregionens ønske om en flerkjernet utvikling i regionen. Da er også kommunenes utbyggingsplaner svært interessante.

Vårt arrangement vil foregå 8. september i tidsrommet 11.30-13.00 på restauranten «Vaaghals». Det vi ønsker fra deltagende kommuner er korte «pitcher» på maksimalt 5 minutter om ønsker og behov, det være seg konkrete utbyggingsplaner for et område eller hele kommunen, utbyggingsdilemmaer, uforløste ideer eller annet. Det er også fint om innlederne er på hvilke kvaliteter kommunen legger vekt på som del av sin by- og stedsutvikling (arkitektur, materialvalg, miljø, klima, tekniske krav m.m.).

Pitchene etterfølges av uformell samtale mellom kommunene og tilstedeværende utbyggere/eiendomsutviklere, og vil forhåpentligvis bidra til spennende og vellykket matchmaking. Høres dette fristende ut? Ta kontakt med seniorrådgiver Merete Agerbak-Jensen i sekretariatet.