Hopp til innhold

Dryss av klimapenger til Osloregionen

Miljødirektoratet har talt: 1. juli var fordelingen av klimasatsmidler for 2020 klar, og 250 millioner kroner ble fordelt til 350 prosjekter i 154 norske kommuner. For kommunene i Osloregionen har 137 prosjekter fått tilsagn, de aller største er overgang til nullutslipp for drift og vedlikehold i Bymiljøetaten/Oslo kommune med 12 millioner kroner og Viken fylkeskommunes prosjekt for klimarådgivning i anskaffelser med 7 millioner kroner.

 

Klimasats-ordningen ble innført i 2016 med sikte på å stimulere til lokale klimatiltak som gir utslippskutt. Siden starten har Miljødirektoratet gjennom Klimasats fordelt 900 millioner kroner til mer enn 1300 prosjekter, og i år er bevilgningen økt til totalt 250 millioner kroner. I tillegg kommer en egen pott på 90 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter med søknadsfrist 1. september og tildeling i løpet av året.

Bygg og anlegg populært
Kommunene og fylkeskommunene i Innlandet, Viken og Oslo søkte om til sammen 235 prosjekter innen fristen i 2020, og 137 av dem har nå fått tilsagn. Kommunene i Viken har fått gjennomslag for 70 prosjekter, 46 prosjekter har adresse Innlandet mens 21 prosjekter i Oslo får støtte.

Mange av de godkjente Klimasats-prosjektene handler om bygg og anlegg, også i Osloregionen. I Viken har for eksempel flere skolebygg-prosjekter fått 3 millioner kroner hver til å redusere klimaavtrykket: Påbygg Benterud skole og Fjellhamar skole (begge Lørenskog), nye Hov ungdomsskole (Ringerike), ny sentralskole i Hemsedal og nye Skavanger skole(Kongsberg). I Oslo går det tre millioner kroner til økt bruk av tre ved bygging av nytt Tøyenbad, og for Innlandet kan blant annet Raufosshallen investere i mer klimavennlig teknologi.

Mange store prosjekter
Hele oversikten over godkjente Klimasats-prosjekter i 2020 kan leses på Miljødirektoratets side her, det er også enkelt å sortere enten på fylker eller kategori. Under følger en oversikt over prosjekter i Osloregionen som har fått minst 1 million kroner i støtte – rundet opp til nærmeste 100.000.

Viken:

 • Klimarådgivning i anskaffelser Viken fylkeskommune (7 millioner kroner)
 • Påbygg Benterud skole Lørenskog kommune (3 millioner kroner)
 • Fjellhamar skole/Lørenskog utslippsreduksjon byggeplass (3 millioner kroner)
 • Klimatiltak ved nye Hov ungdomsskole, Ringerike (3 millioner kroner)
 • Ny sentralskole i Hemsedal (3 millioner kroner)
 • Nye Skavanger skole i Kongsberg (3 millioner kroner)
 • Sarpsborg bibliotek ( 3 millioner kroner)
 • Omsorgsbygg for yngre med nedsatt funksjonsevne i Hemsedal, (2,3 millioner kroner)
 • Steinerud barnehage Lørenskog (1,7 millioner kroner)
 • Klimavennlig bro i Hemsedal (1,5 millioner kroner)
 • Bruk av utslippsfrie gravemaskiner Kirkeveien Asker (1,45 millioner kroner)
 • Mobilitet og klimaklok arealutvikling indre Østfold kommune (1,3 millioner kroner)
 • Skårersletta veiutbygging Lørenskog (1,1 millioner kroner)
 • Ladeinfrastrukturtjenestebiler og bildeling indre Østfold kommune (1 million kroner)
 • Matsvinn i Viken fylkeskommune (1 million kroner)

Innlandet:

 • Klima- og miljøvennlig avløpsrensing Østre Toten kommune (3 millioner kroner)
 • Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen (1,5 millioner kroner)
 • Klimavennlig teknologi Raufosshallen Vestre Toten kommune (1,5 millioner kroer)
 • Planlegging for klimavennlig hyttebygging Øystre Slidre kommune (1,5 millioner kroner)
 • Klimavennlig tettsteds- og destinasjonsutvikling Innlandet fylkeskommune (1,4 millioner kroner)
 • Utslippsfri byggeplass Snertingdal omsorgssenter Gjøvik kommune (1,2 millioner kroner)
 • Økt klimahensyn i Søndre Land kommune (1 million kroner)

Oslo:

 • Bymiljøetaten: Nullutslipp drift og vedlikehold (12 millioner kroner)
 • Klimaetaten: Foregangsby for utslippsfri tungtransport (4,3millioner kroner)
 • Omsorgsbygg: Furuset hageby (3 millioner kroner)
 • Kultur- og idrettsbygg: Utvidet bruk av tre nye Tøyenbadet (3 millioner kroner)
 • Bymiljøetaten: Strøm til arrangementer (2,5 millioner kroner)
 • Oslo Havn: Utslippsfri Oslofjord (2,4 millioner kroner)
 • Plan- og bygningsetaten: Lavutslippsmaterialer- piloter og marked (1,2 millioner kroner)

Vestfold og Telemark

 • “Nye” Tjøme ungdomsskole Færder kommune (3 millioner kroner)
 • Anskaffelse av el-ferge Tønsberg kommune (3 millioner kroner)

Uviss fremtid for Klimasats
Nettverk er en egen kategori i Klimasats, og mange kommuner har også i år fått støtte til å etablere fora for erfaringsdeling. Støtten varierer fra 75 000 til 375 000 kroner. I Innlandet har disse fått nettverksstøtte: Sør-østerdal, Kongsvingerregionen, Innlandskommuner, Nordre Gudbrandsdal, Hedemarken og Valdres 2020. I Viken har Hallingdal, Bærum, Follo, Bygg i tre Buskerud, Klima Østfold, Øvre Romerike og fylkeskommunalt hydrogennettverk for Viken fylkeskommune fått tilsagn.

Den videre skjebnen for Klimasats er faktisk uviss. Da den ble opprettet i 2016, het det i stortingsvedtaket at ordningen i utgangspunktet skulle vare i minst fem år. 2020 er siste år i denne femårsperioden. Det er nå opp til regjeringen og Stortinget om ordningen skal bestå, og i så fall i hvilket format. Osloregionen har i sitt høringssvar til Klimakur 2030 en svært tydelig holdning: Klimasats-ordningen må videreføres, totalsummen må økes og det bør være flere søknadsfrister gjennom året. Begrunnelsen er at Klimasats er en kostnadseffektiv ordning som gir konkrete og kreative utslippskutt lokalt.