Hopp til innhold

Interne rapporter

Her ligger egne rapporter/dokumenter, eller rapporter der Osloregionen er oppdragsgiver.

Areal og Transport

Styret i Osloregionen godkjente revidert versjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, i møte 03.05.2016

Første fase i prosjektet «Revisjon av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» er utarbeiding av et oppdatert faktagrunnlag om hva som har skjedd i Osloregionen de siste 10 år innenfor temaene befolkning, bolig, næringsliv, arealbruk, transport og pendling. Faktagrunnlag for areal og transportutvikling. TØI-rapport 1378/2014, TØI-rapport 1378/2014

Styret i Osloregionen godkjente Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen, i møtet 24.04.2012.

Første versjon av ”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” ble godkjent i styret i Osloregionen den 18.01.2008.

Profilering

Oslos samlede styrker og svakheter er kartlagt i OsloStateOfTheCity_2017

I 2015 ble det vedtatt en felles profileringsstrategi for Osloregionen. Her er Profileringsstrategi, del 1, norsk versjon, 2015. Den fullstendige versjonen er på engelsk (del 1 og del 2): The Oslo Region Brand Management Strategy, 2015

Verdiskaping og kompetanse

På oppdrag fra Osloregionen har Oxford Research utarbeidet en oversikt over næringsforeninger., næringsnettverk og næringsklynger i regionen. 71 næringsnettverk i Osloregionen, Oxford Research 2014, Oxford Research 2014