Hopp til innhold

Osloregionen 2030: BEST på konkurransekraft og bærekraft

Den 29. september arrangerer vi vår årlige BEST-Konferanse, der vi vil fokusere bredt på utfordringene og mulighetene i hovedstadsregionen fremover, med viktige nasjonale og internasjonale trender, koronapandemi og virkningene av denne som bakteppe. Les mer om innledere og program på konferansesiden.

 

Til å svare på hvordan Osloregionen BEST kan utvikles fram mot 2030, har vi invitert dyktige fagpersoner, næringsliv og politikere.  Programmet starter med å se på utvikling av Osloregionen i et internasjonalt perspektiv. Les mer om BEST og meld deg på via konferansesiden.