Hopp til innhold

Osloregionen 2030: BEST på konkurransekraft og bærekraft

Den 29. september arrangerer vi vår årlige BEST-Konferanse, der vi vil fokusere bredt på utfordringene og mulighetene i hovedstadsregionen fremover, med viktige nasjonale og internasjonale trender, koronapandemi og virkningene av denne som bakteppe.

Tid og sted:

  • Tid: 29. september, kl 0930-1530 (Kaffe/registrering fra kl 09)
  • Sted: Ingeniørenes Hus Konferansesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo

Konferansen vil også bli live-streamet.

Målgruppe: kommuner og fylkeskommuner (politikere og administrativt), næringsliv, organisasjoner og andre som er opptatt av utvikling i hovedstadsregionen som en internasjonalt konkurransedyktig region.

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen, Osloregionen tlf 900 63 086