Hopp til innhold

BEST på gods- og logistikkhåndtering

BEST-konferansen er en årlig møteplass i Osloregionen, med målsetting å diskutere hvordan vi kan gjøre en av verdens beste regioner enda bedre.
Osloregionen, NHO Viken Oslo og NHO Innlandet inviterer til BEST 2020 med tema effektiv, miljø- og klimavennlig gods- og logistikkhåndtering, i en situasjon med gjenreising av økonomien og behov for økt verdiskaping.

Gitt utviklingen av koronasituasjonen besluttet vi i starten av oktober å gjøre BEST-konferansen 2020 til en heldigital konferanse. Konferansen blir nå også tilgjengelig og gratis for alle. Påmelding vil fortsatt være nødvending.

Dato: 28. oktober 2020
Tid: 0930 – 1600
Konferansen har et spennende program .
Vi ser på hva som skal til for BEST mulig gods- og logistikkhåndtering på vei, sjø og bane, med gode eksempler fra aktører som tar en offensiv rolle.
Du får blant annet høre om Regjeringens arbeid med NTP 2022-2033 og Klimameldingen, samt det internasjonale perspektivet med EUs politikk på transportområdet. 

Kontaktpersoner:

Eva Næss Karlsen, Osloregionen tlf 900 63 086

Bénédicte Røer, NHO Viken Oslo tlf 452 51 822