Hopp til innhold

BEST på gods- og logistikk

 

BEST – konferansen er en årlig møteplass i Osloregionen, med målsetting å diskutere hvordan vi kan gjøre en av verdens beste regioner enda bedre.

BEST 2020 handler om hvordan vi kan lykkes med effektiv, miljø- og klimavennlig godshåndtering i Osloregionen. Konferansen ser på utfordringsbildet, diskuterer nødvendig omlegging til mer miljø- og klimavennlige godstransport på vei, sjø og bane og ikke minst presenterer inspirerende BEST caser.

En betydelig andel av transportarbeidet til og fra Norge går via Osloregionen. Et effektiv transportsystem er avgjørende for næringslivets konkurransekraft. Godstransporten må prioriteres høyere i samferdselsinvesteringer i kommende nasjonal transportplan.

Prognosene viser at godstransporten vil øke fremover. Samtidig er vi langt fra å nå klimamålene. For å nå våre nasjonale og internasjonale klimamål må vi tenke nytt og handle nå.