Hopp til innhold

Osloregionen, NHO Viken Oslo og NHO Innlandet inviterer til BEST 2020 - KONFERANSEN ER UTSATT

Gitt situasjonen omhandlende Coronaviruset har vi valgt å utsette BEST-konferansen. Vi vil snarest returnere med ny dato og muligheter for påmelding. Temaet for konferansen vil være det samme. 

BEST-konferansen er en årlig møteplass i Osloregionen, med målsetting å diskutere hvordan vi kan gjøre en av verdens beste regioner enda bedre.

BEST 2020 handler om hvordan vi kan lykkes med effektiv, miljø- og klimavennlig godshåndtering i Osloregionen. 

En betydelig andel av transportarbeidet til og fra Norge går via Osloregionen. Et effektivt transportsystem er avgjørende for næringslivets konkurransekraft. Prognosene viser at godstransporten vil øke fremover. Samtidig er vi langt fra å nå klimamålene.

For å nå våre nasjonale og internasjonale klimamål må vi tenke nytt og handle nå.

Kontaktpersoner:

Eva Næss Karlsen, Osloregionen tlf 900 63 086

Bénédicte Røer, NHO Viken Oslo tlf 452 51 822